جستجو در مقالات منتشر شده


10 نتیجه برای گردشگری

اقبال پاهکیده، ادریس باباخانزاده، مصطفی شاهینی فر،
دوره 1، شماره 1 - ( 1-1398 )
چکیده

امروزه با آغاز قرن بیست و یکم صنعت گردشگری به­عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع در جهان تبدیل شده؛ به گونه ­ای که فرصت­های شغلی بسیار زیادی را فراهم آورده است. رشد و توسعه این صنعت در دهه­ های اخیر به حدی بوده که بسیاری از صاحب نظران آنرا صنعت مسلط سال­های آتی معرفی کرده­اند. شهر باستانی کرمانشاه در غرب ایران با داشتن جاذبه­ های بی­ نظیر تاریخی، طبیعی، فرهنگی و غیره هر ساله میزبان تعداد زیادی گردشگر از اقصی نقاط کشور است. پژوهش حاضر به بررسی و شناخت پتانسیل­های گردشگری شهری کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT پرداخته است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و نحوه جمع­آوری داده ­ها اسنادی و میدانی بوده است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و فعالین مرتبط با کسب و کار گردشگری در شهر کرمانشاه هستند. نتایج حاصل بیانگر آن است که شهر در کنار نقاط قوت  و فرصت­های مهمی چون داشتن آثار تاریخی، استعداد پذیرش سرمایه ­گذاری و موقعیت جغرافیایی مناسب با ضعفها و تهدیدهای اساسی همچون ضعف شدید تبلیغاتی، کمبود زیرساخت­ها و تسهیلات گردشگری به همراه عدم شناسایی بازارهای هدف رو­به ­رو می­باشد. در پایان نیز با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری شهر راهبردهایی همسو با توسعه پایدار گردشگری ارائه گردیده است.
مصطفی شاهینی فر، مظفر فرجی، اقبال پاهکیده،
دوره 1، شماره 1 - ( 1-1398 )
چکیده

این مقاله با تمرکز بر ارزیابی اثرات گردشگری روستایی بر کار­آفرینی در روستاهای منتخب دهستان شیان در شهرستان اسلام­آباد در صدد ارائه پاسخ به این پرسش است که چه ارتباطی میان زمینه­های فردی و زیرساختی گردشگری با میزان کارآفرینی وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ، متعاقب مطالعه ادبیات موجود در حوزه­های گردشگری و کارآفرینی پنج فرضیه با متغیرهای مستقل زمینه­های فردی، زمینه ­های زیرساختی، میزان آشنایی با مهارت­های کارآفرینی، میزان آشنایی با مهارت­های تدوین طرح کسب و کار و میزان آشنایی با مهارت­های ایجاد کسب و کارهای کوچک که همگی مربوط به حوزه گردشگری می­باشند، تدوین شد. این پژوهش با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری آن نیز کلیه سرپرستان خانوار روستاهای دهستان شیان اعم از مرد و زن در کلیه رده­های سنی و سطوح مختلف تحصیلی و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 314 نفر تعیین گردید. نمونه یاد شده با روش نمونه­گیری احتمالی ساده به جهت متجانس بودن جامعه انتخاب شدند. داده­های این پژوهش با پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 28 گویه جمع­آوری شد که پایایی بازآزمایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ 0.772 بود و روایی صوری آنها نیز اساتید جغرافیا و شهرسازی مورد تأیید قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، معناداری همه فرضیه ­هاجزفرضیه رابطه بین آشنایی با مهارت­های تدوین طرح کسب وکار و توسعه کار­آفرینی که دارای کمترین ضریب(21/0) است؛ بیشتراز 23/0 می باشد. زمینه­ های فردی با مقدار31/0بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی داشته و سپس آشنایی با مهارت­های کارآفرینی به مقدار27/0درجایگاه بعدی قرارگرفته است. بنابراین در مجموع می­توان بیانداشت که رابطه معنا­داری بین متغیرهای مستقل در حوزه گردشگری با میزان کارآفرینی وجود دارد
رحیم سرور، علی عشقی چهاربرج، سعیده علوی،
دوره 1، شماره 1 - ( 1-1398 )
چکیده

توسعه و رونق گردشگری در هر منطقه­ای، منتجّ از برنامه­ریزی و خط مشی‌هایی است که برای آن منطقه تدوین می­شود. شهر اردبیل به­رغم دارا بودن جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی بی‌شمار، به دلیل برنامه‌ریزی‌های غیراصولی، آنچنان که باید نتوانسته از مزایای این صنعت بهره‌مند گردد. لذا توجه به توسعه گردشگری در این شهر و لزوم شناخت توان‌های بالقوه و به فعلیت رساندن آن‌ها منطبق با عملکرد­های زندگی مدرن از اهمیت ویژه­ای برخوردار است که نیازمند برنامه‌ریزی اصولی و تعیین راهبردهای مؤثر در زمینه توسعه گردشگری است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل داخلی (قوت‌ها و ضعف‌ها)، عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها)، و تدوین استراتژی‌های توسعه گردشگری شهر اردبیل انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی با هدف کاربرد است و داده‌های مورد استفاده اسنادی و میدانی می‌باشد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و اولویت‌بندی راهبردهای مؤثر در توسعه گردشگری شهر اردبیل از تلفیق دو مدل SWOT وANP­، استفاده ‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بین مجموعه استراتژی‌های مورد تحلیل، استراتژی‌های SO1، ST4، WT4 وSO5 با کسب بالاترین امتیاز از اولویت بسیار بالایی برخوردارند. همچنین در بین استراتژی‌های چهارگانه SWOT استراتژی‌های تهاجمی(SO) به‌منزله بهترین استراتژی‌های برای توسعه گردشگری شهر اردبیل تعیین شده است. نتایج پژوهش همچنین حاکی­ است که با توجه به پتانسیل‌های بالای طبیعی و فرصت‌های زیاد سرمایه‌گذاری، به‌کارگیری استراتژی تهاجمی(SO) جهت توسعه گردشگری شهر اردبیل الزامی است.
عبدالرضا کن الدین افتخاری، یاسر رمضان نژاد،
دوره 1، شماره 1 - ( 1-1398 )
چکیده

گردشگری به عنوان یکی از مهمترین فعالیت­های انسان معاصر،همراه با ایجاد تغییراتی شگرف در سیمای  زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سبک زندگی انسان­ها را دگرگون می­سازد. زیرساخت­ها و خدمات گردشگری از جمله عوامل موثر در توسعه­ یافتگی مقاصد گردشگری ساحلی و همچنین افزایش تعداد گردشگران هستند. مناطقی از سواحل از لحاظ گردشگری موفق هستند که دارای پتانسیل برای توسعه زیرساخت­ها و خدمات با کیفیت، قیمت­های عادلانه و دسترسی قابل اعتماد به این امکانات باشند. پژوهش حاضر با سطح­ بندی مقاصد گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان بر اساس زیرساخت­ها و خدمات موجود در صدد است تا از این طریق مقاصد کمتر توسعه ­یافته را مشخص نماید تا بتوان با تدارک خدمات و زیرساخت­های مورد نیاز، برای جذب گردشگر و ایجاد اشتغال و درآمد برای جوامع محلی اقدام نمود. مقاصد گردشگری ساحلی روستایی،10 طرح­ سالم­سازی دریا می­باشند که در 7 شهرستان استان گیلان واقع شده­اند. روش پژوهش کمّی است و از مدل شاخص مرکزیت برای سطح­بندی استفاده گردیده است. بر اساس نتایج، سطح­بندی مقاصد به شرح زیر می­باشد:
1ـ سطح اول: داروگر محله، نیلوفر سحرخیز، آلالان؛
2ـ سطح دوم: تازه آباد، انبارسر، طالب آباد، امین­آباد، جفرود، حاجی­بکنده؛
3ـ سطح سوم: گیسوم
با توجه به نتایج پژوهش، بیشتر مقاصد گردشگری ساحلی از حداقل امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران برخوردارند ولی باید توسعه این مقاصدو سرمایه­ گذاری در آنها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر صورت گیرد تا جوابگوی نیازهای گردشگران باشند و زمینه برای کسب یک تجربه لذت­بخش برای آنان فراهم آید.
بهار بیشمی، ژاله نسل عزیز،
دوره 1، شماره 1 - ( 1-1398 )
چکیده

راهنمایان تور به­ عنوان یکی از ارکان تاثیر گذار در زنجیره تامین گردشگری و پیش قراول ورود گردشگران به کشور تاثیر به ­سزایی در جذب و بازاریابی گردشگران در جریان سفر ایفا می­کنند و نظارت بر عملکرد صحیح این رکن اساسی فرایند سفر از وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این پژوهش آسیب­شناسی سیستم نظارتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی بخش غیر دولتی(مطالعه موردی راهنمایان تور) می­باشد. این تحقیق به منظور بررسی مشکلات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بعد نظارتی و همچنین مسائل و مشکلات راهنمایان تور و نیز آسیب­شناسی آموزش راهنمایان تور انجام شده است. ابزار جمع­آوری اطلاعات شامل کتابخانه­ای، اسنادی و میدانی با شیوه تحلیلی، توصیفی پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بوده است. روایی تحقیق از طریق متخصصان و پایایی تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ تایید گردیده. ابزار مورد استفاده جهت پردازش اطلاعات، استفاده از مدل AHP (مقایسه زوجی) و مصاحبه می­باشد. جامعه آماری، این تحقیق کارمندان مجرب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و راهنمایان تور خبره  می باشند . نمونه آماری این تحقیق، به­صورت نمونه­گیری افراد شناخته شده و در نهایت با استفاده از تجزیه و تحلیل نظر کارشناسان(مقدار ضریب نا سازگاری0.098) پاسخ دهنده پرسش­نامه­ها و افرادی که در مصاحبه شرکت کرده­اند مهمترین بحث نظارت بر راهنمایان را، نظارت بیشتر بخش دولتی بر اثر بخشی بازرسی­ها و ارائه شیوه­ های تشویقی سازمان جهت کارشناسان مرتبط بیشترین وزن(0.188 ) تشخیص و انتخاب کرده­اند. در این زمینه راهکارهای متعددی با توجه به موضوع ارائه گردید.
دکتر علی قمی اویلی، دکتر اکبر نجفی، ابوطالب قاسمی، کوروش احمدی،
دوره 1، شماره 2 - ( 4-1398 )
چکیده

شناخت توان‌ طبیعی و انسانی هر ناحیه، امکانی فراهم می‌سازد تا برنامه‌ریزی توسعه براساس وضع موجود و توان آن ناحیه صورت گیرد. مناطق نمونۀ گردشگری در کشور، یکی از محورهای مهم و اساسی در حوزۀ سیاست‌گذاری و توسعۀ گردشگری است تا با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زمینه‌های توسعه‌یافتگی پایدار منطقه‌ای فراهم آید. هدف از انجام این پژوهش، انتخاب یک منطقۀ نمونۀ گردشگری بین سه منطقۀ خرانق، سریزد و نارین‌قلعه با اولویت هرکدام از این مناطق در استان یزد است. روش بررسی در این تحقیق از نوع اسنادی و میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش‌نامه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. در این تحقیق برای انتخاب و اولویت‌بندی منطقۀ نمونۀ گردشگری از روش ANP) Analytic Network Process)  استفاده شد که یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است. نتایج تحلیل ANP نشان داد منطقۀ سریزد مهریز با در نظر گرفتن معیارهای شرایط محیطی، پتانسیل‌های گردشگری، توانمندی‌های بالقوۀ‌ اقتصادی و نقش و تأثیر مدیریت، وزن بالاتری نسبت به دو منطقۀ دیگر دارد و با شرایط مناسب‌تر نسبت به دو منطقۀ دیگر، اولویت اول سرمایه‌گذاری در استان یزد است. نارین‌قلعه نیز با اختلاف کمی در ردۀ دوم قرار دارد. همچنین با توجه به شیوه به‌کاررفته در اولویت‌بندی و نتایج به‌دست‌آمده، مشخص شد این شیوه، الگوی مناسبی برای برنامه‌ریزی در مناطق نمونۀ استان‌های دیگر نیز هست.

دکتر ابوطالب قاسمی وسمه‌جانی، بهرام کریمی، علی قمی اویلی،
دوره 1، شماره 2 - ( 4-1398 )
چکیده

 تأثیرگذاری گردشگری بر ساختارها و فضاهای شهری سبب شده است گردشگری از دید مدیریت شهری حائز اهمیتی خاص باشد و به مدیران شهری القا کند که ارتقای کیفی این فضاها و ایجاد تأسیسات مناسب برای گردشگران مانند مراکز اقامتی، اماکن تفریحی و نیز فراهم ساختن تجهیزات و مبلمان شهری نوین، باعث جلب رضایت بازدیدکنندگان به فضاهای عمومی شهری و درنهایت جذب گردشگر می‌شود. فضاهای همگانی شهری و کیفیت این‌گونه فضاها یکی از شاخص‌های مهم توسعۀ پایدار گردشگری شهری است که توسعۀ آن نیازمند توجه بیشتر است، به‌ویژه آنکه اثرگذاری خاصی بر اقتصاد شهری دارد و بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان را هدف قرار می‌دهد. منطقۀ 4 تهران، که محدودۀ مطالعۀ این پژوهش است، با گسترۀ دید دامنه‌های رشته‌کوه البرز و مناطق سرسبزی همچون دره‌های سد لار و لتیان و دره‌های سرسبز فشم، اوشان و میگون و مناطق ورزشی ـ تفریحی دربندسر، شمشک و آبعلی در شرق کلان‌شهر تهران واقع شده است. این منطقه یکی از پرجمعیت‌ترین، وسیع‌ترین، مهاجرپذیرترین و پرساخت‌وسازترین مناطق است که با داشتن پارک جنگلی لویزان بزرگ‌ترین حریم را دارد و از دیگر مناطق تهران متمایز می‌شود. توسعۀ اقتصادی پایدار گردشگری شهری یکی از ابزارهای مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود فضایی محیطی این منطقۀ کاربردی است که به تأسیسات گردشگری مناسب برای گذران اوقات فراغت و توسعۀ گردشگری نیاز دارد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ تحلیلی است که برای جمع‌آوری داده از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده کرده است. داده‌ها با آزمون T تک‌نمونه‌ای، آزمون ANOVA و توکی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد منطقۀ مدنظر مطالعه در زمینۀ گردشگری از پایداری اقتصادی نسبی برخوردار است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک‌طرفه (ANOVA) و آزمون توکی نشان می‌دهد قیمت، مهم‌ترین مؤلفۀ اثرگذار بر توسعۀ اقتصادی پایدار گردشگری است.

دکتر بهار بیشمی، شیما اکبری،
دوره 1، شماره 2 - ( 4-1398 )
چکیده

 بوم گردشگری، سفری مسئولانه به مناطق دارای جاذبه‌های طبیعی است که در آن محیط‌زیست حفظ، و بر رفاه مردم محلی تأکید می‌شود. درآمد کشورهایی که اقتصاد آنها تک‌محصولی است، تحت‌تأثیر کمترین نوسانات قیمتی قرار می‌گیرد. لذا متنوع‌کردن منابع درآمدی کشور و تکیه بر صادرات غیرنفتی از راهکارهای برون‌رفت از این معضل است. یکی از راهکارهای برنامه‌ریزی به‌منظور استفادۀ مطلوب از جاذبه‌های متنوع، توسعۀ گردشگری در کشور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعۀ آماری پژوهش، تمامی خانوارهای مناطق روستایی شهرستان دماوند (25655 خانوار) بوده‌اند که از میان آنها 383 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته‌ای است که با استفاده از مطالعات پیشین و نیز چهارچوب نظری تحقیق تنظیم شده و مشتمل بر شاخص‌های اقتصادی بوده است. برای اطمینان از روایی، پرسش‌نامه در اختیار کارشناسان قرار داده شد و برای بررسی پایایی، نتایج ضریب آلفای کرونباخ برابر با 903/0 بوده است. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 19 انجام شده است. برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها، آزمون‌های تی تک‌نمونه‌ای و فریدمن به کار رفته است. بررسی نتایج نشان داد اجرای تورهای طبیعت‌گردی در شهرستان دماوند، اثرات مثبتی برای جامعۀ محلی دارد.

دکتر ناصر رضایی، الناز غناء،
دوره 1، شماره 2 - ( 4-1398 )
چکیده

خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مدیریت گردشگری شهری، می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که مانع برخورد منافع گردشگری و دیگر کارکردهای شهری شود تا پیامدهای منفی ناشی از پیچیدگی‌های جریان گردشگری کنترل شود و پیامدهای مثبت آن در ابعاد مختلف گسترش یابد. مدیریت گردشگری شهری تهران طی دهه‌های اخیر با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که این کلان‌شهر هم از موقعیت خاص (مرکزیت سیاسی ـ اداری و اقتصادی) برخوردار است و هم پیشینۀ تاریخی آن، توان بالای جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارد. هدف پژوهش حاضر، ضمن معرفی اجمالی طرح‌های گردشگری شهری تهران، شناسایی راهکارهای توسعۀ گردشگری برای کلان‌شهر تهران است؛ چراکه توان‌های بالقوه، بستر مناسبی را فراهم کرده تا از گردشگری به‌عنوان یکی از مزیت‌های برتر در توسعۀ شهر تهران بهره‌گیری شود. در این پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه‌ای تلاش شده است با بررسی ساختار مدیریت گردشگری شهری و طرح‌های اجراشده در این زمینه، عملکرد حال حاضر مدیریت گردشگری شهری تهران بررسی شود. نتایج حاصل از پژوهش، نشان‌دهندۀ به‌کارنگرفتن کامل توان‌های گردشگری تهران از سوی مدیریت گردشگری شهری است که سبب شده تهران علی‌رغم داشتن توان‌های بالقوۀ فراوان، جایگاه مطلوبی در گردشگری نداشته باشد.

کیومرث ملکی، دکتر اسماعیل علی‌اکبری، دکتر محمدرئوف حیدری‌فر، طلا روان‌بخش،
دوره 1، شماره 2 - ( 4-1398 )
چکیده

امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید درآمد، اشتغال و ایجاد زیرساخت برای رسیدن به توسعۀ  پایدار است. رویکرد زیربنایی که هم‌اکنون در برنامه‌ریزی صنعت گردشگری و در دیگر انواع توسعه به کار می‌رود، رویکرد رسیدن به توسعۀ پایدار است. با یک بررسی اجمالی می‌توان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور در فرایند توسعۀ ملی و منطقه‌ای پی برد. هدف این پژوهش توسعۀ استان مرزی کرمانشاه، در راستای توسعۀ پایدار گردشگری است. این مقاله از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و جمع‌آوری داده‌های آن از طریق بررسی‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی انجام شده و به شناخت توان‌ها، قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و نارسایی‌های گردشگری پایدار در استان کرمانشاه می‌پردازد که در تجزیه‌وتحلیل داده‌های آن از مدل SWOT و در ترسیم نقشه از GIS استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد استان کرمانشاه به‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های بالای گردشگری و موقعیت استراتژیک در منطقه، با کمبود امکانات زیربنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات و مسائل مدیریتی مواجه است.


صفحه 1 از 1