فهرست افرادپروفسور غلامعلی حاتم
سردبیر - دکتری هنر، دانشگاه آنکارا، ترکیه ، 1975
استاد تمام رشته هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران، ایران
Qol.Hatamiauctb.ac.ir

دکتر بهروز عمرانی
رییس پژوهشگاه
دانشیار، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
Behruz.omranigmail.com

مهندس سروناز قانعان
مدیر داخلی
کارشناس پژوهشی پژوشکده هنرهای سنتی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران
sarvenaz.ghaneangmail.com

پروفسور فریده طالب‌پور
هیئت تحریریه
استاد تمام گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
talebpouralzahra.ac.ir
پروفسور مصطفی مختاباد امرئی
هیئت تحریریه
استاد تمام دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mokhtabmmodares.ac.ir
دکتر مهران هوشیار
هیئت تحریریه
دانشیار دانشکدۀ هنر دانشگاه سوره، تهران، ایران
houshiarsoore.ac.ir
دکتر نرگس ذاکر جعفری
هیئت تحریریه
دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
nargeszakeriguilan.ac.ir
دکتر علیرضا طاهری
هیئت تحریریه
استاد تمام دانشگاه سیستان و بلوچستان
artaheriarts.usb.ac.ir
دکتر سید مهدی موسوی کوهپر
هیئت تحریریه
دانشیار، گروه باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m_mousavimodares.ac.ir
دکتر علی وندشعاری
هیئت تحریریه
دانشیار دانشگاه هنر تبریز، تبریز، ایران
a.vandshoaritabriziau.ac.ir
دکتر بهروز محمودی بختیاری
هیئت تحریریه
دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
mbakhtiariut.ac.ir
دکتر محمد عارف
هیئت تحریریه
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
m.arefiauctb.ac.ir
دکتر بهار مختاریان
هیئت تحریریه
دانشیار دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
b.mokhtariyanaui.ac.ir
دکتر اصغر کفشچیان
هیئت تحریریه
دانشیار دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
kafshchianyahoo.com
دکتر فتانه محمودی
هیئت تحریریه
دانشیار دانشگاه بابلسر، بابلسر، ایران
F.mahmoudiumz.at.ir
دکتر محسن طبسی
هیئت علمی
دانشیار دانشگاه مشهد، مشهد، ایران
tabassi_mohsenyahoo.com
دکتر قباد کیانمهر
هیئت تحریریه
دانشیار دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
q.kiyanmehraui.ac.ir
دکتر ابوالفضل داوودی رکن آبادی
هیئت تحریریه
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
davodigmail.com
دکتر اسماعیل بنی اردلان
هیئت تحریریه
دانشیار دانشگاه هنر
bani.ardalanart.ac.ir
دکتر سید عبدالمجید شریف زاده
هیئت تحریریه
استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران
m.sharifzadehricht.ir
دکتر آزاده پشوتنی زاده
هیئت تحریریه
استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران
pashootanizadehgmail.com
دکتر هانیه نیکخواه
هیئت تحریریه
استادیار دانشکدۀ حفاظت و مرمت دانشگاه هنر
haniehnikkhahgmail.com
دکتر میترا آزاد
هیئت تحریریه
استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
m_azadsbu.ac.ir
دکتر ایرج داداشی
هیئت تحریریه
استادیار دانشگاه هنر، تهران، ایران
dadashiart.ac.ir
دکتر بهنام کامرانی
هیئت تحریریه
استادیار دانشگاه هنر، تهران، ایران
kamranibgmail.com
دکتر علیرضا شیخی
هیئت تحریریه
استادیار دانشگاه هنر، تهران، ایران
ar.sheikhi59yahoo.com
دکتر خشایار قاضی زاده
هیئت تحریریه
استادیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران
ghazizadehshahed.ac.ir
دکتر مینا صدری
هیئت تحریریه
استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
zarin.kelkyahoo.com
دکتر بیژن اربابی
هیئت تحریریه
استادیار دانشگاه هنر، تهران، ایران
bijanarbabiyahoo.com
دکتر پروانه قاسمیان دستجردی
هیئت تحریریه
استادیار دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
parvaneh_gh2001yahoo.com
دکتر طلایه رویایی
هیئت تحریریه
استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران
talayehroyayi7yahoo.com
مریم کیان
هیئت تحریریه
مربی پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران
vm.kianyahoo.com