مردم و فرهنگ- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/3 | 
فصلنامه مردم و فرهنگ، نشریه تخصصی و پژوهشی پژوهشکده مردمشناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری است که مقالات علمی و تحقیقی مربوط به بررسی مردمشناختی میراث فرهنگی ایران را منتشر میسازد. این فصلنامه آماده است تا مقالاتی را که بر پایه پژوهشهای عمیق مردمشناختی و میانرشتهای در زمینه میراث فرهنگی نوشته شده است، منتشر سازد. مقالاتی که برای این فصلنامه ارسال می­شود در زمینه­های گوناگون رشته مردم­شناسی و حوزه­های میانرشته­ای مرتبط با آن، از سوی داوران بررسی شده و پس از تأیید، منتشر خواهند شد. 
نشانی مطلب در وبگاه مردم و فرهنگ:
http://journal.richt.ir/pc/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب