فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه- برای داوران
داوران همکار نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/14 | 
داوران همکار شماره‌‌های پیشین
(شماره‌های 1 تا 7)

اینجا کلیک کنید 


داوران همکار فصلنامۀ علمی مطالعات باستان‌شناسی پارسه: 
• دکتر احمد چایچیامیرخیز (استادیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری)
دکتر اردشیر جوانمردزاده 
(استادیار دانشگاه محقق‌اردبیلی)
دکتر اسماعیل همتی (استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا)
دکتر اکبر عابدی (استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر امید عودباشی 
(استادیار دانشگاه هنر اصفهان)
دکتر امیر ساعدموچشی (استادیار دانشگاه پیام نور همدان)
دکتر امیر صادق نقشینه (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر آرش لشکری (استادیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری)
• دکتر آرکادیوش سولتیشیاک (استاد انسان شناسی زیستی (/جسمانی باستان) دانشگاه ورشو)
• دکتر آذر سرمدی‌جو 
(دکتری فرهنگ و زبان‌های باستان دانشگاه علوم تحقیقات)
 دکتر بابک رفیعی علوی علویجه (استادیار دانشگاه هنر اصفهان)
 دکتر بشیر پوروقار (استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا)
• دکتر بهروز عمرانی (دانشیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری)
دکتر بهزاد بلمکی 
(استادیار دانشگاه آزاد همدان)
 دکتر حسن باصفا (دانشیار دانشگاه نیشابور)
دکتر جواد نیستانی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر حسن سجادزاده (استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا)
دکتر حسن فاضلی‌نشلی (استاد دانشگاه تهران)
دکتر حسن کریمیان (استاد دانشگاه تهران)
• دکتر حسن هاشمی‌زرج‌آباد (دانشیار دانشگاه مازندران)
• دکتر حسن نامی (استادیار دانشگاه نیشابور)
• دکتر حسنعلی عرب (استاد دانشگاه شیراز)
دکتر حسین صدیقیان 
(استاد دانشگاه لرستان)
دکتر حمید خانعلی 
(دکترای باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر خلیل‌الله بیک‌محمدی (دکترای باستان‌شناسی و مدیر دفتر پژوهش و آموزش حوزه هنری استان همدان)
دکتر داریوش اکبرزاده (دانشیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری)
دکتر راینهارد برنبک (استاد دانشگاه برلین)
دکتر رحمت عباس‌نژاد (دانشیار دانشگاه مازندران)
 دکتر رحیم ولایتی (استادیار دانشگاه تهران)
دکتر رضا رحمانی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری)
دکتر رضا رضالو (دانشیار دانشگاه محقق‌اردبیلی)
دکتر رضا مهرآفرین (دانشیار دانشگاه مازندران)
دکتر رضا نظری‌ارشد (استادیار دانشگاه آزاد همدان)
دکتر روح الله شیرازی (استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان)
• دکتر روح الله یوسفی‌زشک (استادیار دانشگاه آزاد ورامین)
• دکتر رؤیا تاجبخش (استادیار دانشگاه آزاد همدان)
• دکتر سارا سقایی (استادیار دانشگاه جیرفت)
• دکتر سعید امیرحاجلو (استادیار دانشگاه جیرفت)
دکتر سوزان پلاک (استاد دانشگاه برلین)
دکتر سید رسول موسوی‌حاجی (استاد دانشگاه مازندران)
دکتر شهریار ناسخیان 
(استادیار دانشگاه هنر اصفهان)
دکتر صاحب محمدیان‌منصور (استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا)
دکتر عابد تقوی (استادیار دانشگاه مازندران)
• دکتر عباس مترجم (دانشیار دانشگاه بوعلی‌سینا)
• دکتر عباس مقدم (استادیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری)
• دکتر عباس نامجو (استادیار دانشگاه علم و فرهنگ)
دکتر علی بیننده (استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا)
دکتر علی سلمانی (دانشیار دانشگاه بوعلی‌سینا)
دکتر علی شجاعی‌اصفهانی (استادیار دانشگاه هنر اصفهان)
دکتر علی نعمتی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری)
دکتر علی هژبری 
(دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دانشگاه تهران)
دکتر علیرضا انیسی (دانشیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری)
دکتر علیرضا خسروزاده (دانشیار دانشگاه شهرکرد)
دکتر علیرضا سرداری‌زارچی (استادیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری)
دکتر فرهاد نظری (دکتری باستان‌شناسی)
دکتر فضل الله میردهقان (استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا)
دکتر کاظم ملازاده (دانشیار دانشگاه بوعلی‌سینا)
دکتر کریم حاجی‌زاده‌باستانی (دانشیار دانشگاه محقق‌اردبیلی)
دکتر کمال‌الدین نیکنامی (استاد دانشگاه تهران)
دکتر لیلی نیاکان (استادیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری)
دکتر مجید ساریخانی (استادیار دانشگاه شهرکرد)
دکتر محمد مرتضایی (دانشیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری)
دکتر محمدابراهیم زارعی (استاد دانشگاه بوعلی‌سینا)
 دکتر محمداسماعیل اسمعیلی‌جلودار (استاد دانشگاه تهران)
دکتر محمدحسین رضایی (استادیار دانشگاه نیشابور)
 دکتر محمدرضا سعیدی هرسینی (استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، انتشارات سمت)
 دکتر محمدرضا نعمتی (استادیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری)
دکتر مرتضی حصاری (دانشیار دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری)
دکتر مرتضی خانی‌پور (دکتری باستان‌شناسی)
دکتر مریم محمدی (استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا)
دکتر مسعود باقرزاده کثیری (دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
 دکتر مصطفی رستمی (استادیار دانشگاه مازندران)
دکتر مصیب امیری (استادیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری)
دکتر موسی سبزی دوآبی (استادیار دانشگاه لرستان)
دکتر مهدی پرستار شهری (استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا)
دکتر مهدی حاجی ولیئی (استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا)
دکتر مهدی حیدری (دکتری باستان‌شناسی)
دکتر مهدی رازانی (استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر مهرداد ملکزاده 
(استادیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری)
دکتر مهناز شریفی (استادیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری)
دکتر میترا شاطری (استادیار دانشگاه شهرکرد)
دکتر نصیر اسکندری (استادیار دانشگاه جیرفت)
دکتر نگین میری (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر نیما نظافتی (استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات)
دکتر هالی پیتمن (استاد دانشگاه پنسیلوانیا)
 دکتر هالی پیتمن (استادیار دانشگاه جندی‌شاپور)
دکتر یاسر حمزوی (استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر یحیی آیرملو 
(دکتری باستان‌شناسی)
دکتر یدالله حیدری‌باباکمال (استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر یعقوب محمدی‌فر (استاد دانشگاه بوعلی‌سینا)
• دکتر یوسف مرادی (استادیار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه:
http://journal.richt.ir/mbp/find.php?item=1.51.28.fa
برگشت به اصل مطلب