فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه- راهنمای نگارش مقاله
شیوه‌نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/20 | 

ضوابط و شیوه‌نامۀ نگارش مقالات فصلنامۀ علمی «مطالعات باستان‌شناسی پارسه»
۱. موضوع مقالات در زمینه‌های گوناگون باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران، فرهنگ‌های همجوارِ مرتبط و تطبیقی با ایران و مطالعات میان‌رشته‌ای مورد پذیرش است.
۲. مقاله‌های ارسالی بایستی تحقیقی و نو بوده و نباید پیش‌تر در نشریه‌ای دیگر یا مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ شده و یا هم‌زمان برای مجله‌ای دیگر ارسال شده باشند.
۳. گزارش‌های علمی فعالیت‌های میدانی و آزمایشگاهی بایستی در چارچوب شیوه‌نامۀ نشریه تنظیم شوند.
۴. مقاله‌های مشترک پژوهشی بایستی با ذکر عنوان طرح تحقیقاتی و با قید شمارۀ طرح و نام مؤسسۀ سفارش‌دهنده باشند.
۵. مقاله اگر مستخرج از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد و یا رسالۀ دکتری باشد، قید گردد؛ و چاپ این‌گونه مقاله‌ها به‌شرط نو بودن موضوع، بلامانع است.
۶. در مقالات مستخرج از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد و یا رسالۀ دکتری نویسندۀ اول دانشجو و نویسندۀ دوم استاد راهنما و مسئولیت مقاله برعهده نویسندۀ دوم، یعنی استاد راهنما خواهد بود.
۷. نشریه از چاپ مقالات ترجمه‌شده معذور است.
۸. مقاله باید در حوزۀ تخصصی نویسنده یا نویسندگان باشد.
۹. مسئولیت مطالب مطرح‌شده در مقاله به‌عهدۀ نویسندۀ مسئول یا نویسندگان است.
۱۰. تنها دو مقاله از نویسندگان در یک زمان در نشریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ لذا در صورتی‌که یکی از نویسندگان مقاله، دو مقاله در حال بررسی در نشریه داشته باشد، مقاله جدید مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
۱۱. تنها دو مقاله از نویسندگان در یک زمان در نوبت چاپ نشریه قرار خواهد گرفت؛ لذا در صورتی که یکی از نویسندگان مقاله، دو مقاله در حال بررسی و یا نوبت چاپ نشریه داشته باشد، مقاله جدید مورد بررسی و پذیرش قرار نخواهد گرفت.
۱۲. در صورتی که مقاله برگرفته از پروژه یا طرح پژوهشی است که دارای حامی مالی یا معنوی است، درج قدردانی و سپاسگزاری از حامی و تأمین‌کنندۀ اعتبار پژوهش، ضرورت دارد.


قالب نگارش مقالات

فایـــــل وورد                           فایل پی‌دی‌اف

شیوۀ نگارش مقالات
بخش فارسی
- مشخصات نویسنده/ نویسندگان: این صفحه باید بدون شماره، شامل عنوان کامل مقاله (عنوان مقاله باید کاملاً گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد)، نام و نام‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، همراه سمت و رتبۀ علمی (شامل: مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، گروه، دانشکده، دانشگاه یا مؤسسه، شهر، کشور)، نشانی، شمارۀ تماس و پست الکترونیکی باشد.
- چکیدۀ فارسی: حداکثر در ۳۰۰ کلمه، با ذکر عنوان مقاله و کلیدواژگان (سه تا پنج کلمه) در یک صفحۀ جداگانه تنظیم گردد؛ چکیدۀ فارسی باید به‌تنهایی بیان‌کنندۀ تمام مقاله و شامل: طرح و بیان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضیۀ (اصلی) پژوهش، روش تحقیق و مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.
- مقدمه: شامل طرح و بیان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضیۀ (اصلی و فرعی) پژوهش، به‌صورت جامع و در یک صفحه تنظیم شده باشد.
- روش تحقیق.
- پیشینۀ تحقیق.
- متن مقاله: شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق باشد.
- نتیجۀ تحقیق: باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل همراه با جمع‌بندی موارد طرح‌شده و شامل پاسخ به سؤال و بررسی فرضیات تحقیق در قالب ارائه یافته‌های پژوهش باشد.
- سپاس‌گزاری: قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی‌که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند (در صورت تمایل).
- پی‌نوشت: شامل برابر نهادهای انگلیسی و توضیحات ضروری دربارۀ اصطلاحات و مطالب مقاله است که باید به‌ترتیب شماره‌ در متن و به‌صورت پی‌نوشت در انتهای مقاله درج گردد (از درج هرگونه پانوشت در داخل متن خودداری شود).
- کتاب‌نامه (منابع و مآخذ): به‌ترتیب حروف الفبا و برحسب نام‌خانوادگی نویسنده مرتب گردد (فارسی و لاتین).


بخش انگلیسی
این بخش باید به‌همراه مقاله در یک فایل جداگانه (Word) به دفتر نشریه ارسال شود؛ که دربردارندۀ مشخصات نویسندگان و ترجمۀ کاملی از خلاصۀ‌ مقاله (به‌صورت مقاله‌ای کوتاه) در ۱۲۰۰ کلمه، شامل: چکیده (۳۰۰ کلمه و شامل: طرح و بیان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضیۀ (اصلی) پژوهش، روش تحقیق و مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری)، مقدمه (۳۰۰ کلمه و شامل: طرح و بیان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضیه (اصلی و فرعی) پژوهش، به‌صورت جامع)، متن مقاله (۳۰۰ کلمه)، نتیجه‌گیری (۳۰۰ کلمه) و تمامی منابع فارسی (منابع فارسی نیز باید به‌صورت ترجمه شده) و انگلیسی مورد استفاده در تحقیق باشد.


شیوۀ تنظیم مقالات
- متن مقاله: متن مقاله با تمام اطلاعات (متن، عکس/تصاویر، نقشه، طرح، جدول و نمودار)، حداکثر در ۲۰ صفحۀ یک‌رو A۴ (در هر صفحه ۲۴ سطر، متن فارسی با قلم B-Mitra اندازۀ ۱۳ و فاصلۀ سطرها ۱.۵ پوینت، پی‌نوشت فارسی با اندازۀ ۱۰؛  مطالب انگلیسی (رفرنس و...) با قلم Times New Roman اندازۀ ۱۲؛ و پی‌نوشت انگلیسی با اندازۀ ۸) تنظیم گردد. تأکید می‌شود در مجموع، بخش فارسی مقاله (چکیده، مقدمه، بدنه، نتیجه‌گیری و رفرنس‌ها) نباید بیشتر از  ۷۰۰۰ کلمه باشد.
- تصاویر، نمودار، طرح‌ها و جداول: حداقل و حداکثر استفاده از تعداد ضروری تصویر، نمودار و جدول در مقاله حائز اهمیت است که باید با کیفیت مناسب (تصاویر با دقت ۳۰۰ dpi و با فرمت jpg)، ذکر منبع و تعیین محل مناسب باشند (تأکید می‌شود در مجموع، تعداد: عکس/تصاویر، نقشه، طرح، جدول و نمودار، نباید بیشتر از ۱۵ مورد باشد).
- عنوان جدول: بالا سمت راست به‌همراه مأخذ آن آورده شود (اگر جدول توسط نویسنده یا نویسندگان تنظیم شده باشد باید سال آن درج شود؛ مثال: (مأخذ: نگارنده / نگارندگان، ۱۳۹۶).
- عنوان تصاویر، نمودار و طرح‌ها: پایین سمت راست به‌همراه  مأخذ آن آورده شود (اگر تولیدِ تصاویر، نمودار و طرح‌ها توسط نویسنده یا نویسندگان تنظیم شده باشند باید سال آن درج شود؛ مثال:  (مأخذ: نگارنده / نگارندگان، ۱۳۹۶).


شیوۀ ارجاعات
 ساختار کلی استناددهی در فصلنامۀ مطالعات باستان‌شناسی پارسه از  روش APA تبعیت می‌کند.
 • درون‌متنی فارسی و انگلیسی:
الف) ارجاع با یک نویسنده: (نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه)، مثال: (نیکنامی، ۱۳۹۶: ۲۷) و (Niknami, ۲۰۱۷: ۲۷).
ب) ارجاع با دو نویسنده: (نام‌خانوادگی نویسندگان، سال انتشار: صفحه)، مثال: (نیکنامی و محمدی‌فر، ۱۳۹۶: ۲۷) و (Niknami & Mohammadifar, ۲۰۱۷: ۲۷).
ج) ارجاع با سه نویسنده و یا بیشتر: (نام‌خانوادگی نویسنده و همکاران، سال انتشار: صفحه)، مثال: (نیکنامی و همکاران، ۱۳۹۶: ۲۷) و (Niknami et al., ۲۰۱۷: ۲۷). 
• پایان متنی (کتاب‌نامه):
کتاب: 
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.
مثال: الف) ارجاع با یک نویسنده: شیپمان، کلاوس (۱۳۸۳). تاریخ شاهنشاهی ساسانی. ترجمۀ فرامرز نجدسمیعی، تهران: انتشارات سازمان میراث‌فر هنگی، چاپ اول.
ب) ارجاع با دو نویسنده و یا بیشتر: مهریار، محمد و کبیری، احمد (۱۳۸۳).  کنکاش در معبد آناهیتا کنگاور. تهران: انتشارات سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، چاپ اول. 
- Coon, C. S. (۱۹۵۱). Cave Explorations in Iran, ۱۹۴۹. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania.
مقاله: 
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده / نویسندگان (سال انتشار). «عنوان مقاله» (داخل گیومه). عنوان مجله (ایتالیک). محل نشر، شمارۀ دوره یا سال مجله، شمارۀ مجله، صفحه‌های مقاله در مجله.
مثال:
الف) ارجاع با یک نویسنده: خسروزاده، علیرضا (۱۳۹۲). «محوطه‌ها و استقرارهای اشکانی جزیرۀ قشم». دو فصلنامۀ علمی-پژوهشی پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران. گروه باستان‌شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی‌سینا، دورۀ سوم، شمارۀ ۵، پاییز و زمستان، صص: ۷۹-۱۰۰.
ب) ارجاع با دو نویسنده و یا بیشتر: مترجم، عباس و بلمکی، بهزاد (۱۳۸۸). «بررسی و تحلیل استقرارهای اشکانی دامنه‌های شمالی الوند (همدان)». مجلۀ مطالعات باستان‌شناسی. دانشگاه تهران، دورۀ ۱، شمارۀ ۱، تابستان و پاییز، صص: ۱۵۳-۱۳۵.
- Burney, Ch. (۱۹۷۵). “Excavations at Haftavan Tepe ۱۹۷۳: Fourth Peliminary Report”. Iran, Vol. XIII, pp. ۱۴۹-۱۶۴.
پایان‌نامه، رساله و گزارشات:
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان (سال انتشار). «عنوان پایان‌نامه، رساله و گزارشات (داخل گیومه)». محل انجام پژوهش: نام دانشگاه یا دستگاه (منتشر نشده).
مثال پایان‌نامه یا رساله: رضالو، رضا (۱۳۸۶). «ظهور جوامع با ساختار پیچیدۀ سیاسی و اجتماعی در دوران مفرغ جدید در حوزۀ جنوبی رود ارس با بررسی موردی داده‌های باستان‌شناسی قلعه خسرو». رسالۀ دکتری، تهران: دانشگاه تربیت‌مدرس (منتشر نشده). 
مثال گزارش: محمدی‌فر، یعقوب و مترجم، عباس (۱۳۸۲). «گزارش بررسی باستان‌شناسی تویسرکان». همدان: آرشیو اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان، (منتشر نشده).
چاپ نهایی مقاله مشروط به تصویب نهایی هیأت تحریریه و تأیید داوران نشریه است.
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه:
http://journal.richt.ir/mbp/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب