فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه- درباره نشریه
اطلاعات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/19 | 
«مطالعات باستان‌شناسی پارسه»
نشریه‌ای علمی در قالب «فصلنامه» جهت انتشار:
انتشار مقالات پژوهشی با محوریت باستان‌شناسی

​- صاحب امتیاز:                                                                        پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و  گردشگری
- مدیرمسئول:                                                                         مرتضی حصاری
- سردبیر:                                                                                یعقوب محمدی‌‌فر
- شمارۀ مجوز ارشاد:                                                              ۷۹۶۱۰
- شمارۀ شاپای چاپی (P. ISSN): م                                        ۵۰۴۸-۲۶۴۵                                                           
- شمارۀ شاپای الکترونیکی (E. ISSN): م                               ۵۷۰۶-۲۶۴۵

- آغاز انتشار:                                                                           آذرماه ۱۳۹۶
- نوع اعتبار:                                                                             علمی
- توالی انتشار:                                                                        فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم:                                                               نشریه علمی دارای رتبه B
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):  نشریه علمی دارای تأییدیه و نمایه ISC
- ضریب تأثیر (Impact Factor):                                                ۰/۰۶۳
- نوع داوری:                                                                             دوسو ناشناس (حداقل ۲ داور، بین ۲ تا ۴ ماه)
- زبان نشریه:                                                                           فارسی و انگلیسی (مقالۀ کوتاه ۱۲۰۰ کلمه‌ای)
- نوع انتشار:                                                                            چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی:                                                                      رایگان (تمام متن)
- نوع یا انواع مقالات قابل انتشار در نشریه:                             پژوهشی (Research)
- هزینه بررسی و انتشار:                                                       دارد، به مبلغ ۳۵۰ هزارتومان (۱۵۰ هزارتومان هزینه بررسی اولیه و داوری، ۲۰۰ هزارتومان هزینه انتشار)

- نمایۀ شناسه‌گر دیجیتالی:                                                    DOI (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات از کراس رف امریکا)
- انجمن همکار نشریه:                                                            انجمن علمی باستان‌شناسی ایران
- مراکز و مؤسسات همکار نشریه:                                          دانشگاه‌ بوعلی‌سینا، دانشگاه‌ علم و فرهنگ، دانشگاه‌ برلین
                                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نکتۀ مهم: کلیۀ مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سامانۀ نشریه صورت می‌پذیرد. همچنین گواهی پذیرش مقاله به‌صورت دستی امکان ندارد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه:
http://journal.richt.ir/mbp/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب