فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه- تعهدات اخلاقی نویسندگان
تعهدات اخلاقی نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/14 | 

تعهدات:
 • نویسنده(گان) متعهد خواهند شد که ضوابط و قواعد انتشار فصلنامۀ مطالعات باستان‌شناسی پارسه را خواهد پذیرفت؛ به‌نحوی که نشریه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
 • مقاله باید در حوزۀ تخصصی نویسنده(گان) باشد.
 • مسئولیت مطالب مطرح‌ شده و محتوای مقالات بر ‌عهدۀ نویسندۀ مسئول یا نویسندگان است.
 •  معرفی نویسندگان مقاله، ترتیب درج و سهم آنان در مقاله؛ به‌طوری‌که نویسنده(گان) متعهد خواهد شد که نام هیچ نویسنده‌ای بدون همکاری مؤثر در تولید این مقاله قید نشده است؛ همچنین بعد از ثبت مقاله در سامانه نشریه و پذیرش آن، به هیچ عنوان نویسنده‌ای به اسامی افزوده یا از آن‌ها کاسته نخواهد شد.
 • کلیۀ کسانی که به‌نحوی در انجام کار دخالت داشته‌اند، ولی فاقد معیار نویسندگی هستند، در بخش سپاسگزاری نام‌برده شوند.
 • نوشتار باید نتیجه‌ی پژوهش‌های نویسنده(گان) بوده و پیش‌تر به نشریۀ دیگر ارسال و (یا به‌صورت نسخه کاغذی، آنلاین، لوح فشرده، نمایه‌های بین‌المللی و داخلی و...) منتشر نشده باشد.
 • پرهیز از ارسال مقالات ترجمه‌ شده جهت انتشار.
 • گزارش‌های علمی فعالیت‌های میدانی و آزمایشگاهی بایستی در چارچوب شیوه‌نامۀ نشریه تنظیم و ارسال شوند.
 • مقاله‌های مشترک پژوهشی بایستی با ذکر عنوان طرح تحقیقاتی و با قید شمارۀ طرح و نام مؤسسۀ سفارش‌دهنده باشند.
 • مقاله اگر مستخرج از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد و یا رسالۀ دکتری باشد، قید گردد؛ و چاپ این‌گونه مقاله‌ها به‌شرط نو بودن موضوع، بلامانع و دارای تأییدیه از سوی استاد راهنما باشد.
 • وجود تعارض منافع بین هر یک از عوامل مشارکت کننده در تولید مقاله (حامیان مالی، پشتیبانان علمی و نویسندگان) به‌طور شفاف بیان گردد.
 • نویسنده(گان) متعهد می‌شود که در نگارش مقاله دقت نماید و از هرگونه سرقت ادبی در ارائه مقاله خودداری خواهد کرد؛ به‌طوری‌که استفاده از ایده، طرح، محصول و نوشتار نویسندگان دیگر با دریافت مجوز، و نگارش مقاله با استناد و ارجاع‌دهی مناسب (باروش مأخذ و استناددهی استاندارد APA) صورت پذیرد؛ و از عدم ارجاع‌دهی چه به صورت آگاهانه و غیرآگاهانه پرهیز نماید؛ مطلوب است در ارائه عبارات و جملات دقت لازم و رعایت امانت صورت گیرد.
تبصره:
درنهایت قبول تمامی تعهدات مذکور با امضای فرم تعهدنامه و تعارض منافع از سوی نویسنده(گان) پذیرفته خواهد شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه:
http://journal.richt.ir/mbp/find.php?item=1.118.24.fa
برگشت به اصل مطلب