[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: مقالات در دست انتشار :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: سال 4، شماره 13 - ( 9-1399 ) ::
سال 4 شماره 13 صفحات 96-83 برگشت به فهرست نسخه ها
جایگاه و عملکرد کلونی‌ها و پولیس‌ها در نظام اقتصادی سلوکی
میلاد جعفری‌گاوزن1، حمیدرضا پاشازانوس2، محید منتظرظهوری3
1- دانشجوی کارشناسی‌ارشد ایران باستان، گروه تاریخ و ایران‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ، miladjef@yahoo.com
2- استادیار گروه تاریخ و ایران‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
3- استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (1889 مشاهده)
گستردگی قلمرو سلوکیان در شرق و نیاز آن به تسلط بر اتباع ایرانی، منجر ‌به ایجاد پایگاه‌های حامی خود با مجبور ساختن اتباع یونانی-مقدونی به مهاجرت در درون سرزمین‌های شرقی شد. ساخت زنجیرگونۀ کلونی‌ها درطول مسیر‌های تجاری شرق و عملکرد سیاسی-اقتصادی آن‌ها سبب استحکام حکومت سلوکی و دوام بیشتر آن نسبت به حکومت اسکندر مقدونی شد. وجود کلونی‌های هلنیستی در آسیای‌مرکزی سبب شد تا جمعیت انبوهی از مهاجران یونانی-مقدونی به‌سوی این منطقه گسیل شوند که خود پنجرۀ جدیدی به‌روی تجارت شرق به غرب باز کرد. مقالۀ حاضر، بر آن است تا با تکیه بر داده‌های باستان‌شناختی و متون تاریخی و به‌روش توصیفی-تحلیلی، نخست به روشن ساختن ماهیت شهرسازی سلوکیان و تفاوت کلونی‌ها و پولیس‌ها بپردازد؛ سپس علل ساخت و کاربرد کلونی‌ها در آسیای‌مرکزی و فلات ایران را شرح دهد. از آنجا که تمرکز پژوهش‌های گذشته بیشتر به نحوۀ ساخت و تجدیدبنای شهرهای سلوکی در سوریه و آسیای‌صغیر بوده است. پژوهش حاضر، سعی دارد تا بر این پرسش اصلی تمرکز کند که، هدف سلوکیان در ساخت کلونی‌ها و شهرهای مختلف چه بوده است؟ فرضیۀ تحقیق آن است که سلوکیان علاوه‌بر استفادۀ نظامی از این شهرها، به استفادۀ اقتصادی از آن‌ها نیز می‌اندیشیدند؛ چراکه جایگاه این کلونی‌ها که بعد‌ها به شهرهای بزرگ تبدیل شدند، درطول جاده‌های تجاری شرق بوده است که خود بر نقش اقتصادی آن‌ها افزوده است.
واژه‌های کلیدی: سلوکیان، قلمرو، شهرسازی، پولیس، کلونی.
متن کامل [PDF 479 kb]   (495 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي باستان‌شناسی
دریافت: 1399/2/20 | پذیرش: 1399/4/29 | انتشار: 1399/9/10
فهرست منابع
1. - بادامچی، حسین؛ و پاشازانوس، حمیدرضا، (1393). «بازگشایی جادۀ ابریشم: تماس و برهم‌کنش فرهنگ‌های ایران و چین همزمان با سفرهای جانگ چیان به مرزهای شرقی شاهنشاهی اشکانی». تاریخ اسلام و ایران، سال 24، دورۀ جدید، شمارۀ 22، پیاپی 112. صص: 28-5.
2. - پیگولوسکایا، نینا، (1388). شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان. ترجمۀ عنایت‌الله رضا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
3. - حبیبی، سید‌محسن، (1375). از شار تا شهر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
4. - خاراکسی، ایسیدور، (1392). منزلگاه‌های اشکانی. ترجمه و محقق: علی‌اصغر میرزایی، تهران: نشر ماهی.
5. - ولسکی، یوزف، (1386). شاهنشاهی اشکانی. ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس.
6. - Adams, R. McC., (1965). Land behind Baghdad. A History of Settlement in the Diyala Plains, Chicago and London.
7. - Alcock, S. E., (1993). “Surveying the peripheries of the Hellenistic world”. In: Bilde et al (eds). Pp: 162–75.
8. - Ammianus, M., (1950). History. Volume I: Books 14-19, Translated by J. C. Rolfe. Loeb Classical Library 300, Cambridge, MA: Harvard University Press.
9. - Aperghis, G. G., (2004). The Seleukid royal economy: the finances and financial administration of the Seleukid Empire. Cambridge University Press.
10. - Appian., (2009). Roman History. Volume III, Edited and translated by Brian McGing, Loeb Classical Library 4. Cambridge, MA: Harvard University Press.
11. - Arrian, (1983). Anabasis of Alexander. 2 vols., tr. by P. A. Brunt, Loeb Classical Library, Cambridge: Harvard University Press.
12. - Atakhodjaev, A. K., (2013). “Données numismatiques pour l’histoire politique de la Sogdiane (IVe-IIe siècles avant notre ère)”. Revue numismatique, No. 6(170). Pp: 213-246.
13. - Azarpay, G., (1959). “Some classical and near eastern motifs in the art of Pazyryk”.Artibus Asiae, No. 22(4). Pp: 313-339.
14. - Behrend, D., (1973). “Rechtshistorische Betrachtungen zu den Pachtdokumenten aus Mylasa und Olymos”. Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik München, Pp: 145-68.
15. - Bernard, P., (1980). “Héraclès, les grottes de Karafto et le sanctuaire du mont Sambulos en Iran”. Stir, No. 9, Pp: 301-324.
16. - Boehm, R., (2018). City and Empire in the Age of the Successors: Urbanization and Social Response in the Making of the Hellenistic Kingdoms. University of California Press.
17. - Bopearachchi, O., & Flandrin, P., (2005). Le portrait d'Alexandre le Grand: histoire d'une découverte pour l'humanité. Monaco: Editions du Rocher.
18. - Briant, P., (1978). “Colonisation hellenistique et populations indigenes”. Klio, No. 60(60), Pp: 57-92.
19. - Briant, P., (1985). “Dons de terres et de villes: L'Asie Mineure dans le contexte achemenide”. Revue des études anciennes, No. 87(1), Pp: 53-72.
20. - Briant, P., (2002). From Cyrus to Alexander: a history of the Persian Empire. Penn State University Press: Eisenbrauns.
21. - Caves, R. W. (Ed.), (2005). Encyclopedia of the City. London and New York: Taylor & Francis Group.
22. - Capdetry, L., (2007). Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, fi nances d'un royaume hellénistique (312-129 avant J.-C.). Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
23. - Cohen, G. M., (2013). The Hellenistic settlements in the East from Armenia and Mesopotamia to Bactria and India (Vol. 54). Berkeley: University of California Press.
24. - Diodor Sicily Siculus., (1953). Library of History. Volume VIII, Books 16.66-17, translated by C.B. Welles, Cambridge: Harvard University Press.
25. - Engels, D., (2017). Benefactors, Kings, Rulers: studies on the Seleukid Empire between East and West. Leuven: Peeters.
26. - Errington, R. M., (1976). “Alexander in the Hellenistic world”, In: E. Badian (éd.). Alexander le Grand. Image et réalité, Geneva: Fondation Hardt, Pp: 137–179.
27. - Fraser, P. M., (1996). Cities of Alexander the Great. Clarendon Press.
28. - Fleischer, R., (1991). Studien zur seleukidischen Kunst: Herrscherbildnisse (Vol. 1). P. von Zabern, 2-16
29. - Fraser, P. M., (1996). Cities of Alexander the Great. Clarendon Press.‌
30. - Gardin, J. C., (1998). Prospections archéologiques en Bactriane orientale (1974-1978). Vol. 3. Description des sites et notes de synthèse. Mémoires de la mission archéologique française en Asie centrale, Part IX. Paris: Ministère des Affaires étrangères.
31. - Gray, B., (2018). “Freedom, ethical choice and the Hellenistic polis”. History of European Ideas, No. 44(6), Pp: 719-742.
32. - Glaeser, E., (2011). Triumph of the City: How Our Best Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. New York: Penguin Press.
33. - Harper, P. O.; J. Aruz, & F. Tallon, (Eds.), (1992). The Royal City of Susa: Ancient Near Eastern Treasures in the Louvre. New York: Metropolitan museum of art.‌
34. - Herrmann, G.; Masson, V. M. & Kurbansakhatov, K., (1993). “The International Merv Project Preliminary Report on the First Season (1992)”. Iran, No. 31(1), Pp: 39-62.
35. - Invernizzi, A., (1993). “Seleucia on the Tigris: centre and periphery in Seleucid Asia”. Centre and Periphery in the Hellenistic World, No. 4, Pp: 230-247.
36. - JÄHNE, A., (1978). “Zwei Tendenzen gesellschaftlicher Entwicklung im Hellenismus”. Klio, No. 60(60). Pp: 137-150.
37. - Justinin, (1994). Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus. Translated by: J. C. Yardley, Oxford: Society for Classical Studies Classical Resources.
38. - Khlopin, I., (1977). “Die Reiseroute Isidors von Charax und die oberen Satrapien Parthiens”. Iranica Antiqua, No. 12, Pp: 117-165.
39. - Koester, H., (1995). Introduction to the New Testament. Vol. 1, New York & Berlin: Walter de Gruyter.
40. - Kosmin, P. J., (2014). The Land of the Elephant Kings. Cambridge: Harvard University Press.‌
41. - Kreissig, H., (1978). Wirtschaft und Gesellschaft im Seleukidenreich: die Eigentums-und die Abhängigkeitsverhältnisse. Berlin: Akademie-Verlag.
42. - Le Rider, G., (1965). Suse sous les Séleucides et les Parthes. Paris: Librairie Orientaliste.
43. - Leriche, P., (1987). “Urbanisme defensif´ et occupation du territoire en Syrie hellenistique”. In: Frezouls, Pp: 57–79.
44. - Marfoe, L., (1978). Between Qadesh and Kumidi: a history of frontier settlement and land use in the Biqa'. Lebanon, University of Chicago: Regenstein Library, Department of Photoduplication.
45. - Mehl, A., (1991). “The Seleucid cities in Syria: Development, Population, Constitution”. International meeting of History and Archaeology, Delphi 6-9 November 1986, Athens: European cultural centre of Delphi, Pp: 99-112.
46. - Mueller, K., (2006). Settlements of the Ptolemies: city foundations and new settlement in the Hellenistic world (Vol. 43). Peeters Publishers.
47. - Olbrycht, M. J., (2004). Aleksander Wielki i świat irański. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
48. - Pasha Zanous, H. R. & J. Yang, (2018). “Arsacid Cities in the Hanshu and Houhans”. Iran and the Caucasus, Vol. 22, Pp: 123-138.
49. - Polybius, (1823). The General History. Trans. by: J. Hampton, 2, Vols., 5th ed, Oxford, Llc.
50. - Planhol, X. D., (2003). “Hamadān iii. Historical Geography”. EIr, No. XI, Pp: 605-7.
51. - Portier-Young, A., (2011). Apocalypse Against Empire: Theologies of Resistance in Early Judaism. Cambridge: William B. Eerdmans Publishing.
52. - Potts, D. T., (2016). The Archaeology of Elam: formation and transformation of an ancient Iranian state. New York: Cambridge University Press.
53. - Rougemont, G., (2012). Inscriptions grecques d’Iran et d’Asie centrale (= Corpus Inscriptionum Iranicarum: Part II. Inscriptions of the Seleucid and Parthian periods and of Eastern Iran and Central Asia, vol. I. Inscriptions in Non-Iranian languages). London: SOAS.
54. - Salles, J. F., (1987). “The Arab-Persian Gulf under the Seleucids”. Hellenism in the East, Pp: 75-109.
55. - Schiffman, L. H., & Scharfstein, S. (1991). From text to tradition: A history of second temple and Rabbinic Judaism, Hoboken. NJ: KTAV Publishing House.
56. - Sherwin-White, S. & Kuhrt A., (1993). From Samarkhand to Sardis; A new approach to the Seleucid Empire. London: Duckworth.
57. - Smith, R. R., (1988). Hellenistic royal portraits. Oxford: Clarendon Press.
58. - Stark, S., & K. Rubinson, (2012). “Nomads and networks: elites and their connections to the outside world”. Nomads and networks: the ancient art and culture of Kazakhstan, Pp: 107-38.
59. - Strabo, (1932). The Geography of Strabo. 8 Vols., Translated by: Jones, John Robert Sitlington Sterrett, Loeb Classical Library, Cambridge: Harvard University Press.
60. - Martinez Sève, L., (2004), “Peuple d’Antioche et dynastie séleucide”, Topoi, Vol. 5, No. 1, Pp: 21-41.
61. - Strootman, R., (2011). “Kings and cities in the Hellenistic Age”. Political Culture in the Greek City After the Classical Age, Leuven: Peeters, Pp: 141-153.
62. - Tarn, W. W., (2010). The Greeks in Bactria and India. Cambridge: Cambridge University Press.
63. - Tscherikover, A., (1973). Die hellenistischen Städtegründungen von Alexander dem Grossen bis auf die Römerzeit. Vol. 19, Dieterich'sche verlagsbuchhandlung.
64. - Tuplin, C., (1987). “The Administration of the Achaemenid Empire”. In: Carradice, (ed.). Coinage and Administration in the Athenian and Persian Empires, The Ninth Oxford Symposium on Coinage and Monetary History, Oxford (BAR Int. Ser. 343). Pp: 109–66.
65. - Van der Spek, R. J., (1998). “Cuneiform documents on Parthian history: The Rahimesu archive-Materials for the study of the standard of living”. In: J. Wiesehöfer ed., Das Partherreich und seine Zeugnisse / The Arsacid Empire: Sources and Documentation (Stuttgart). Pp: 205-258.
66. - Widemann, F., (2009). Les successeurs d'Alexandre en Asie centrale et leur héritage culturel. Essai, Paris: Riveneuve éditions.
67. - Yang, J., (2007). “The Conquests of Alexander the Great and the Opening of the Silk Road”. Proceedings of Japan-Korea-China the Symposium, Japan: Meiji University. Pp: 97-112.
68. - Yang, J., (2013). “Hellenistic World and the Silk Road”. Anabasis: Studia Classica et Orientalia, No. 4, Pp: 73-91.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jafari-Gavzan M, Pashazanoos H, Montazer-Zohoori M. The Position and Function of Colonies and Poleis in the Seleucid Economic System. Parseh J Archaeol Stud. 2020; 4 (13) :83-96
URL: http://journal.richt.ir/mbp/article-1-410-fa.html

جعفری‌گاوزن میلاد، پاشازانوس حمیدرضا، منتظرظهوری محید. جایگاه و عملکرد کلونی‌ها و پولیس‌ها در نظام اقتصادی سلوکی. مطالعات باستان شناسی پارسه. 1399; 4 (13) :96-83

URL: http://journal.richt.ir/mbp/article-1-410-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 4، شماره 13 - ( 9-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه Parseh Journal of Archaeological Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.31 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4361