[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: مقالات در دست انتشار :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: سال 2، شماره 6 - ( 12-1397 ) ::
سال 2 شماره 6 صفحات 68-53 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی مجدد محوطۀ شهداد (2): گاهنگاری، مُهرها، اشیای فلزی و گِلی
نصیر اسکندری
استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشگاه جیرفت، مدیر پایگاه باستان‌شناسی جیرفت ، nasir.eskandari@yahoo.com
چکیده:   (8198 مشاهده)
محوطۀ شهداد یک، عنوان یکی از مراکز بزرگ شهری عصر مفرغ جنوب‌شرق ایران از اهمیت فراوانی در مطالعات باستان‌شناختی خاور نزدیک برخوردار است. با توجه به این مهم که حدود  نیم قرن از آغاز کاوش‌های شهداد گذشته است، این ضرورت احساس شد تا نگاهی تازه به محوطۀ شهداد و اشیای به‌دست آمده از آن انداخته شود. پیش از این، در مقاله‌ای به اشیای سنگی (کلوریتی و مرمری)، سفال‌ها و گورهای بدست آمده از کاوش محوطۀ شهداد توسط نگارنده پرداخته شده است. در اینجا نیز بر آن هستیم تا دیگر مواد فرهنگی به‌دست آمده از کاوش‌های مرکز شهری شهداد، یعنی اشیای فلزی، اشیای گِلی و مُهر‌ها را مورد مطالعه و بازیینی قرار دهیم. این مقاله اطلاعاتی نیز از وضعیت برهمکنش‌های فرهنگی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شهداد ارائه می‌کند. همچنین گاهنگاری ارائه شده توسط کاوشگر محوطۀ شهداد، مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است و درنهایت براساس مطالعات مقایسه‌ای گاهنگاری جدیدی برای محوطۀ شهداد ارائه شده است.  پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که، آیا گاهنگاری ارائه شده برای محوطۀ شهداد پس از گذشت چند دهه کماکان مورد تأیید است و یا بایستی یک گاهنگاری جدید برای این محوطه مهم ارائه گردد؟ طبیعی است که اطلاعات و شناخت ما از باستان‌شناسی عصر مفرغ جنوب‌شرق ایران به‌واسطۀ انجام فعالیت‌های میدانی بیشتر و همچنین به روز شدن روش‌های سالیابی مطلق، مانند روش AMS، در مقایسه با گذشته، بیشتر شده باشد؛ از این‌رو با انجام مطالعۀ مقایسه‌ای محوطۀ شهداد با دیگر محوطه‌ها در مقایس منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، بدیهی است یک گاهنگاری دقیق‌تر برای آن ارائه گردد. پرسش دیگر  این تحقیق، مشخص نمودن جایگاه محوطۀ شهداد در چرخۀ برهمکنش فرهنگی عصر مفرغ در جنوب‌غرب آسیا بر پایۀ مطالعۀ اشیای فلزی، گِلی و مُهرها بوده است. براساس داده‌های به‌دست آمده از کاوش‌های شهداد، تصور یک نقش مرکزی در شبکۀ گستردۀ مبادلات هزارۀ سوم قبل‌ازمیلاد جنوب‌غرب آسیا برای شهداد دور از ذهن نمی‌باشد.
واژه‌های کلیدی: شهداد، گاهنگاری، اشیای فلزی، اشیای گِلی، مُهر، برهمکنش فرهنگی.
متن کامل [PDF 761 kb]   (1281 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي باستان‌شناسی
دریافت: 1398/1/25 | پذیرش: 1398/1/25 | انتشار: 1398/1/25
فهرست منابع
1. - اسکندری، نصیر؛ ملاصالحی، حکمت‌الله؛ و فاضلی‌نشلی، حسن (1395). «استقرارهای پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب‌شرق ایران». مجلۀ مطالعات باستان‌شناسی ایران، شمارۀ 8، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تهران، صص: 1-15.
2. اسکندری، نصیر، (بی‌تا). «ارزیابی مجدد محوطۀ شهداد بر پایۀ مطالعۀ گور‌ها، اشیای سنگی و سفال». مجلۀ پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان (زیر چاپ).
3. - کابلی، میرعابدین (1376). گزارش دهمین فصل کاوش گروه باستان شناسی دشت لوت در محوطۀ باستانی شهداد، گزارش‌های باستان‌شناسی (1). سازمان میراث فرهنگی، تهران، ص 89-129.
4. - کابلی، میرعابدین، 1380، گزارش دوازدهمین فصل کاوش در محوطه باستانی شهداد، پژوهشنامه، دفتر دوم، سازمان میراث فرهنگی، ص 239-266.
5. - کابلی، میرعابدین (1381). «گزارش یازدهمین فصل کاوش محوطه باستانی شهداد (1374)». پژوهشنامه، دفتر چهارم، سازمان میراث‌فرهنگی، صص: 141-181.
6. - عباس‌نژاد، رحمت (1382). «معدنکاری باستانی در جنوب‌شرقی ایران: گزارشی درباره یافته‌های جدید». مجلۀ باستان‌شناسی و تاریخ، سال هفدهم، شمارۀ 2، صص: 65-73.
8. - Amiet, P. (1986). L’age des Échanges Inter-iraniens 3500-1700 avant J. -C. Paris: Éditions de la Ré:union: des Musées Nationaux.
9. - Andre, B., & M. Salvini. (1989). “Réflexions sur Puzur-Insusinak”. Iranica Antiqua XXIV, pp 53-72.
10. - Baghestani, S. (1997). Metallene Compartimentsiegel aus Ost-Iran, Zentralasien und Nord-China. Archaologie in Iran und Turan Band 1. Rahden: Verlag Marie Liedorf.
11. - Bellelli, G. M. (2002). Vasi Iranici in Metallo dell’Eta dell Bronzo. Prahistorische bronzefunde Abteilung II, Band 17. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
12. - Caldwell, R. J. (ed.). (1967). Investigations at Tal-i-Iblis (Illinois State Museum Preliminary Reports 9). Springfield: Illinois State Museum Society.
13. - Casal, J. M. (1961). Fouilles de Mundigak. Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan 17. Paris: C. Klinksieck.
14. - Collon, D. (1987). First Impressions: Cylinder Seals in the Ancient Near East. London: British Museum Publications.
15. - Curtis, J. (1988). “A Reconsideration of the Cemetery at Khinaman, South-East Iran”. Iranica Antiqua XXIII: 97-124.
16. - Frame, L. (2004). Investigations at Tal-I Iblis: Evidence for Copper Smelting during Chalcolithic Period. M. S Dissertation, Massachusetts Institute of Technology, (Unpublished).
17. - Hakemi, A. (1997). Shahdad: archaeological excavations of a Bronze Age center in Iran. Rome: IsIAO.
18. - Hakemi, A. (1994). “Some Statues Discovered in the Excavations at Shahdad”. in A. Parpola & P. Koskikallio (eds), South Asian Archaeology 1993. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, pp 217-224.
19. - Heskel, D. L. & Lamberg-Karlovsky, C. C. (1980). “An Alternative Sequence for the Development of Metallurgy: Tepe Yahya, Iran”. In T. A. Wertime and J.D. Muhly (eds), The Coming of the Age of Iron. New Haven: Yale University Press, p229-265.
20. - Hiebert, F. T. (1994). “Production Evidence for the Origins of the Oxus Civilization”. Antiquity 68, pp 372-387.
21. - Kenoyer, J. M. & Miller, H. M. L. (1999). “Metal Technologies of the Indus Valley Tradition in Pakistan and Western India”. In V. C. Pigott (ed.), The Archaeometallurgy of the Asian Old World. Philadelphia: MASCA, The University Museum, University of Pennsylvania, pp 107-151.
22. - Lamberg-Karlovsky L. C. C. (1988). “The ‘Intercultural Style’ Carved Vessels”. Iranica Antiqua XXIII, pp 45-95.
23. - Lamberg-Karlovsky, C. C. & Tosi, M. (1973). “Shahr-i Sokhta and Tepe Yahya: Tracks on the Earliest History of the Iranian Plateau”. East and West 23: 21-53.
24. - Mackay, E. J. H. (1938). Further Excavations at Mohenjo-Daro: being an official account of excavations at Mohenjo-Daro carried out by the Government of India 1927-1931. Delhi: Manager of Publications.
25. - Madjidzadeh, Y. (2003). Jiroft: The Earliest Oriental Civilization. Teheran: Printing and Publishing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
26. - Madjidzadeh, Y. (2012). “Glyptic Art of Konar Sandal South, Observations on the Relative and absolute chronology in the third millennium BCE”. in: Fahimi H & Alizadeh K. (eds), NAMVARNAMEH; Papers in honor of Massoud Azarnoush, Pp. 81-96, Tehran.
27. - Marshall, S. J. (1931). Mohenjo-daro and the Indus Civilization: being an official account of archaeological excavations carried out by the Government of India 1922-1927. London: Probsthain.
28. - Meier, D. (2011). “Prelimenary Archeometallurgical Investigations of Bronze Age Metal Finds from Shahdad and Tepe Yahya”. Iranian Journal of Archaeological Studies 1:2, pp 25-34.
29. - Muller-Karpe, M. (1993). Metallgefabe im Iraq I (Von den Anfangen bis zur Akkad-Zeit). Prahistorische bronzefunde Abteilung II, Band 14. Stuutgart: Franz Steiner Verlag.
30. - Pittman, H. (2001).” Glyptic Art of Period IV”. In D. T. Potts (ed), Excavations at Tepe Yahya, Iran, 1967-1975: The Third Millennium. Cambridge, Mass.: Peabody Museum, Harvard University. American School of Prehistoric Research Bulletin 45, p231-267.
31. - Potts, D. T. (1999). The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State. Cambridge: Cambridge University Press.
32. - Potts, D. T. (2001). Excavations at Tepe Yahya, Iran, 1967-1975. The Third Millennium, American school of Prehistoric Research, Bulletin 45, Peabody museum of Archaeology and ethnology, Harvard University.
33. - Salvatori, S. (1978). A Brief Surface Survey at Shahdad, 1977. Paper presented at the Sixth Annual Symposium on Archaeological Research in Iran, Tehran.
34. - Salvatori, S. & Vidale, M. (1982). “A Brief Surface Survey of the Proto-Historical Site of Shahdad (Kerman, Iran)”. Rivista di Archeologia 6, Pp 5–10.
35. - Schmidt, E. F. (1937). Excavations at Tepe Hissar, Damghan. Philadelphia: University Museum.
36. - Schmidt, E. F.; Van Loon, M. N. & Curvers, H. H. (1989). The Holmes Expeditions to Luristan, vol. I-II. Chicago: Oriental Institute Publications 108.
37. - Stein, S. A. (1937). Archaeological Reconnissances in North-Western India and South Eastern Iran. London.
38. - Thoronton, C. P.; Lamberg-Karlovsky, C. C.; Liezers, M. & Young, M. M. (2002). “On Pins and Needles: Tracing the Evolution of Copper-base Alloying at Tepe Yahya, Iran, via ICP-MS Analysis of Commonplace Items”. Journal of Archaeological Science 29, pp 1451-1460.
39. - Vats, M. S. (1940). Excavations at Harappa: being an account of archaeological excavations at Harappa carried out between the years 1920-21 and 1933-34. Calcutta: Government of India.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Eskandari N. A Reappraisal of Shahdad: Chronology, Seals, Metal and Clay Objects. Parseh J Archaeol Stud 2019; 2 (6) :53-68
URL: http://journal.richt.ir/mbp/article-1-124-fa.html

اسکندری نصیر. ارزیابی مجدد محوطۀ شهداد (2): گاهنگاری، مُهرها، اشیای فلزی و گِلی. مطالعات باستان شناسی پارسه 1397; 2 (6) :68-53

URL: http://journal.richt.ir/mbp/article-1-124-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 2، شماره 6 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه Parseh Journal of Archaeological Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4538