جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای مدیریت

حسام الدین احمدی، احمد صالحی کاخکی، ناصر نوروززاده چگینی،
دوره 37، شماره 75 - ( 12-1396 )
چکیده

اردشیر بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی، دشت فیروزآباد )اردشیرخوره/ گور( را به عنوان اولین تختگاه خود انتخاب و با کمک مهندسان خبره، با به کار بستن یک نظام منسجم و منظم انتقال آب، این دشت را برای استقرارِ گسترده قابل سکونت کرد. این نظام مدیریت آب، چنان خوب به اجرا در آمده بود که توانست دشت را تا چهار قرن بعد از فروپاشی دولت ساسانی، به عنوان مرکزی تجاری و کشاورزی در جهان آن روز، مطرح کند. بنا بر منابع تاریخی، قسمت اعظم زمین های کشاورزی دشت فیروزآباد به باغ هایی اختصاص یافته بود که شهر گور )اردشیرخوره( را از هر دروازه تا فاصلۀ حدود یک فرسنگ )شش کیلومتر( در بر م یگرفت. بنابراین مطالعه و شناسایی محدودۀ باغ های اردشیرخوره و راست آزمایی آنچه منابع تاریخی در این خصوص ذکر کرده اند، از مهم ترین اهداف پژوهش حاضر است. همچنین با توجه به رشد سریع شهرنشینی و از بین رفتن تدریجی شیوه های سنتی انتقال آب طی ۵۰ سال اخیر، ضروری بود تا به باغداری و نقش آن در رشد صنعتی و کشاورزی شهر گور در دوران شکوفایی آن پرداخته شود. این پژوهش، با رویکردی تاریخی  تطبیقی و با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و تطبیق آنها با یکدیگر، به مطالعۀ محدودۀ باغ های اردشیرخوره در دوران ساسانی و اوایل اسلامی م یپردازد. مطالعات باستان شناختی نگارندگان، روشن ساخت که آنچه در منابع تاریخی در مورد محدودۀ باغ های شهر اردشیرخوره آمده است، قابل اثبات است و حتی به نظر می رسد گسترۀ این باغ ها از هر دروازۀ شهر از یک فرسنگ نیز فراتر می رفته است.

زهرا شاکری، یاسمن جعفرپور،
دوره 39، شماره 82 - ( 7-1397 )
چکیده

برخی از آثار فرهنگی که در زمرۀ میراث فرهنگی قرار دارند، صرف نظر از عامل قدمت و دیرینگی، هم‌زمان تحت حمایت نظام حقوق مالکیت فکری و نظام حقوقی میراث فرهنگی قرار می‌گیرند که این امر می­تواند به تعارض مالکیت خصوصی و حقوق عمومی منجر شود و مشکلات بسیاری را جهت اعمال مدیریت بر میراث فرهنگی که در مالکیت خصوصی افراد قرار دارد، ایجاد کند. بنابراین یافتن راه‌حلی برای حل این تعارض و جلوگیری از پایمال شدن حقوق هنرمندان یا نهادهای عمومیِ متولیِ میراث فرهنگی به ‌عنوان نمایندۀ جامعه ضروری می­نماید. از سوی دیگر امروزه با پیشرفت و توسعۀ علوم رایانه و ارتباطات، بسیاری از موزه‌ها به کاربرد فناوری‌های نوین اطلاعاتی روی آورده ‌اند و بسیاری از آثار هنری خود را در قالب نسخه‌های دیجیتالی در محیط اینترنت منتشر می‌کنند و بدین طریق امکان دسترسی راحت و بی دغدغه به اطلاعات و آثار فراهم می‌آید. بنابراین اعمال راهکارهای مدیریتی جهت جلوگیری از نقض حقوق این افراد می­باید در دستور کار متولیان میراث فرهنگی قرار گیرد و در پایان نتیجه­گیری می­شود، موزه‌ها به ‌منظور انجام وظایف­شان و به‌ویژه مدیریت آثار فکری‌شان نیازمند راهکارها و خطی مشی‌های دقیق و از پیش تعیین‌شده‌ هستند؛ راهکارهایی که بتواند موزه‌ها را در رسیدن به اهداف و وظایف­شان یاری دهد. بدین منظور اصل حداقل مداخله، مدیریت حقوق دیجیتال، و کنترل دسترسی عموم به مجموعه‌ها، سه اصل مهم و حیاتی هستند که می­باید مورد توجه نهاد میراث فرهنگی قرار گیرد.


صفحه 1 از 1