جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای مدرسه رحیم خان

نگار کورنگی، نیما ولی بیگ،
دوره 39، شماره 82 - ( 7-1397 )
چکیده

مسجدـ­­مدرسه یکی از بناهای شاخص چندعملکردی در معماری ایران محسوب می‌شود که از ادغام کاربری آموزشی و نمازخانه‌ای شکل‌ گرفته است. شهر اصفهان همواره یکی از مراکز شاخص علمی و دینی در تاریخ پس از اسلام ایران بوده است و به همین جهت مسجدـ­مدرسه‌های قابل توجهی در آن شکل گرفته ‌اند. یکی از نمونه‌های تکامل­یافتۀ این گونه بناها در شهر اصفهان مسجد­ـ­مدرسۀ رحیم‌خان محسوب می‌­شود. بررسی مسجدـ­مدرسۀ رحیم­خان به عنوان یکی از انواع مسجدـمدرسه‌های شاخص شهر اصفهان و شناخت هر چه بیش­تر آن می‌تواند در معرفی مسجدـمدرسه‌های این شهر به­ویژه مسجدـمدرسه‌های دورۀ قاجار کمک شایانی کند. این پژوهش بر اساس اسناد توصیفی، تصویری و تاریخ شفاهی صورت گرفته است. پژوهش پیش روی بر آن است که با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و میدانی به شناخت هرچه بیش­تر مسجدـمدرسه رحیم‌خان بپردازد و برای نخستین بار با استفاده از داده‌های موجود سیر تکامل و روند شکل‌گیری این بنا را بیان کند. با بررسی‌های صورت­گرفته مشخص شد مسجدـ­مدرسۀ رحیم‌خان به عنوان یکی از مسجدـمدرسه‌های شهر اصفهان دارای عملکردهای نمازخانه‌ای، آموزشی و خدماتی است که هر سه عرصۀ یادشده در تعامل کامل با یکدیگر و در یک پلان واحد قرار گرفته اند. از سویی مطالعات صورت­گرفته توانست تصویر روشنی از روند تکامل و چگونگی شکل‌گیری بنا ارائه دهد.


صفحه 1 از 1