جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای کلهر

فریده کلهر،
دوره 39، شماره 82 - ( پاییز 1397 )
چکیده

تهران در دورۀ ناصری دچار تحولات فراوانی شد. آغاز این تحولات تخریب باروی طهماسبی، ساخت باروی جدید و توسعۀ شهر در سال ۱۲۸۴ق بود که به سبب کوچک بودن شهر، ناصرالدین شاه دستور آن را صادر کرد. اطلاعات اندکی دربارۀ شکل‌گیری این توسعه و جزییات آن موجود است. آنچه وجود دارد اشاراتی کوتاه در کتب تاریخی و روزنامه‌های دورۀ قاجار است که سؤالات بی‌شماری را بی‌پاسخ گذاشته است. در این مقاله سعی شده با معرفی و تحلیل دو سند دیوانی مربوط به توسعۀ تهران در دورۀ ناصری، نحوۀ شکل‌گیری و برنامه‌ریزی برای گسترش شهر توضیح داده شود. در اینجا ابتدا اسناد معرفی و سپس با تحلیل آن‌ها چگونگی شکل‌گیری توسعۀ تهران شناخته می‌شود. این اسناد حاوی نکات متعدد و مهمی راجع به ملاحظات شهرسازی مورد توجه بانیان توسعۀ تهران ناصری است. طبق این دو سند در توسعۀ شهر تهران شکل و اندازۀ شهر، مسائل آماری همچون تعداد خانوارهای ساکن، مساحت زمین، تفکیک کاربری‌های مسکونی و غیرمسکونی مورد نیاز، نحوۀ تأمین هزینه‌ها و نیروی کار لحاظ شده است. برای درک بهتر این دو سند در بستر تحول تاریخی تهران، علاوه بر مشخصات ظاهری سند، از تاریخچۀ تحولات تهران در زمان ناصری نیز یاد شده است. در پایان تصاویر اسناد آورده شده است.


صفحه 1 از 1