جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای هلاکوئی

ناهید هلاکوئی، رضا رحیم نیا،
دوره 39، شماره 82 - ( پاییز 1397 )
چکیده

محله و محدودۀ ساحلی ناژوان در غرب اصفهان و در حاشیۀ زاینده­رود واقع شده است. درون باغ‌های این محدوده که بیش­تر باغ­های میوه و بیشه‌زارها با درختان غیرمثمر هستند، کوشک­ها و فضاهای معماری توسط مالکان ساخته شده است. یکی از فضاهای معماری مهم در این محدوده، آسیابی است که با نام آسیاب ناژوان یا حاجی شناخته می­شود. بر روی ضلع شرقی این آسیاب کوشکی دوطبقه قرار گرفته که موضوع این مقاله است. بررسی­ها در قالب این مطالعه نشان می‌دهد احتمالاً اول آسیاب ساخته شده سپس کوشک به آن الحاق شده است. از این رو مسئله قابل توجه، نحوۀ ساختن کوشک بر روی آسیاب و در کنار آن و تکنیک ساخت کوشک خواهد بود. هدف اصلی پژوهش، که با بررسی تکنیک ساخت و نحوۀ الحاق کوشک بر روی آسیاب انجام شده، ارائه مستندنگاری ساختاری این اثر در راستای دستیابی به شناخت حداکثری برای حفاظت از آن است. این پژوهش به روش توصیف ـ­ تحلیلی و بر مبنای مطالعات میدانی انجام شده است. بررسی­ها نشان می دهد جرزهای اتاق‌های کوشک در طبقۀ اول  بر روی جرزهای آسیاب منطبق نبوده و معمار برای  ساخت کوشک روی آسیاب جرزهای آسیاب را بالا آورده، روی آن­ها تیرریزی کرده و سپس جرزهای کوشک روی تیرها اجرا شده است. به همین سبب در ادامه معمار سعی به سبک­سازی کوشک داشته تا بار کم­تری به شبکۀ چوبی ایجادشده وارد شود تا جایی ­که طبقۀ دوم این کوشک تماماً با چوب ساخته شده است.


صفحه 1 از 1