جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای امان اللهی

حمید امان اللهی،
دوره 36، شماره 69 - ( 6-1394 )
چکیده


حمید امان اللهی،
دوره 39، شماره 82 - ( پاییز 1397 )
چکیده

بقایای باستان‌شناختی به­دست­آمده از محوطۀ قلا بانگ در بیجار کردستان متعلق به ادواری است که شناخت کامل آن‌ ادوار در منطقه هنوز مقدور نشده است. سفال‌های عصر مس­ـ­سنگ و مفرغ از آن جمله‌ اند. اطلاعات ما از ماهیت کامل محوطه از نظر دوره­بندی و بازۀ زمانی محوطه تا زمان متروک شدن آن بسیار اندک و تا حدودی نامطمئن است. به نظر می‌رسد که این محوطه، تسلسلی نسبتاً کامل از آثار ادوار پیش‌ازتاریخ (مس­ـ­سنگ و مفرغ) تاریخی (اشکانی و ساسانی) تا دوران اسلامی (قرون میانی) را در بر دارد. خطرات متعددی متوجه این محوطه است که در صورت عدم انجام به موقع بررسی‌ها و کاوش‌های نجات‌بخشیِ علمی، باقی­ماندۀ داده‌ها نیز از بین خواهد رفت. حتی اگر خطر خاصی هم این محوطه را تهدید نمی‌کرد، اجرای کاوش و بررسی بر روی محوطه ضروری بود. بنابراین سه هدف عمده در این گزارش و مقاله مد نظر است: 1. نجات محوطه قبل از تخریب کامل؛ 2. کسب اطلاعات باستان‌شناختی برای رفع یا کاهش نواقص و ابهامات موجود در تسلسل فرهنگی ـ تاریخی منطقه و روابط آن با مناطق هم‌جوار در ادوار مختلف؛ 3. لایه‌نگاری محوطه برای آگاهی کامل‌تر دربارۀ گاهنگاری منطقه.


صفحه 1 از 1