You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML فهرست و شناسنامه اثر 65

چکیده -   متن کامل (PDF)
XML امکان سنجی بهره برداری از فرآورده های بوم آورد در بهینه سازی مصالح مرمتی؛ نمونه مطالعه شده: زیگورات چغازنبیل
افشین ابراهیمی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی و سال یابی مواد و ساخت مایه برخی از بناهای تاریخی استان های آذربایجان غربی، گیلان و تهران
رویا بهادری *، فرانک بحرالعلومی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML قصر و بانوی عظمی بازشناسی یک باغ قاجاری در شرق اصفهان
حمیدرضا جیحانی *، آتوسا عمرانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML فتوت نامه و لوح معماری(زیج) از دوره قاجار در کتابخانه و موزه ملی ملک
نوشاد رکنی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML معرفی نشانه های اژدها در کاشی های کاخ گلستان
سلیم سلیمی موید *، شاهپور قجقی نژاد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML قنوات منطقه یزد در قرن هشتم بر اساس یک سند تاریخی(وقف نامه جامع الخیرات)
ذات الله نیک زاد *، فاطمه دانش یزدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بناهای تاریخی در پناه قانون

چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue