دوره 2، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1396 )                   جلد 2 شماره 1 صفحات 34-23 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dinarvand D, Mehranpoor H. The language trading: How to creat writing and inscriptions. Cult Herit Rec Stud. 2017; 2 (1) :23-34
URL: http://chrs.richt.ir/article-3-208-fa.html
دیناروند یوسف، مهران‌پور هادی. تاثیر توسعه تجارت بر ابداع خط و کتابت. مطالعات اسناد میراث فرهنگی. 1396; 2 (1) :34-23

URL: http://chrs.richt.ir/article-3-208-fa.html


1- گروه باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اداره کل میراث فرهنگی شوش ، Yousef.dinarvand@yahoo.com
2- گروه باستان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (1615 مشاهده)
یکی از مهم ترین عوامل بـوجـود آمـدن خـط و نوشـتار، حـل مسـائل و مشـکلات امـور تجـارت بـوده اسـت. لایه های باستانیِ مربوط بـه هـزاره چهـارم پـیش از مـیلاد  در شـوش، بـه خـوبی نحـو ه شـکل گیـری شـیوه ای ب رای داد و س تد و رون د تح ول آن، از اش یاء موس وم ب ه اش یای شمارش ی (Tokens) ت ا اب داع گ لنوش ته و کتیبه را در خود دارد و نشان میدهد که چگونـه زبـانِ  تجـارت و نیـاز بـه توسـعه و تحـول آن باعـث بـه وجـود آمدن خط و کتیبه شـده اسـت. از زمـان انجـام پـژوهش هـای جدیـد بـر روی  تپـه آکروپـل بـه سرپرسـتی آلـن لوبرن (۹۶۹۱) ایـن امکـان بـرای پژوهشـگران فـراهم شـده اسـت تـا سـیر تحـول و پیشـرفت از روش نشـانه های شمارشی به سوی یک سبک نگـارش تکامـل یافتـه یعنـی «آغـاز ایلامـی» را بـر اسـاس یـک لایـه بنـدی منسجم پیگیری کنند. روندی کـه بـه نظـر مـی رسـد از لایـه ۱۸ آکروپـل شـوش شـروع مـیشـود و در لایـه ۱۶ به ایجاد اولین گلنوشته ها به نام الواح  آغـاز ایلامـی منجـر مـی شـود. نویسـندگان ایـن مقالـه بـر سـر آننـد  که به منظور نشـان دادن ایـن رونـد و حرکـت گـام بـه گـام در راه رسـیدن بـه خـط، لایـه هـا و مـواد باسـتانی مربوطه را مطالعه کنند و تحـولات صـورت گرفتـه در هـر مقطـع را تشـریح کننـد و در پایـان نشـان دهنـد کـه چگونه در این برهه زمانی در این بخـش از ایـران یکـی از اولـین سیسـتم هـای بازرگـانی و تحـول آن بـه خـطو نگارش جهان باستان، همزمان اما کاملاً متفاوت از نمونه های بین النهرینی شکل گرفته است.
متن کامل [PDF 912 kb]   (600 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: میراث ایران
دریافت: 1395/4/15 | پذیرش: 1396/1/19 | انتشار: 1396/1/30

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.